โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องดื่ม คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

วันที่ 17/09/2019แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย PNOC Team เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท แพลตตินั่ม โอเชี่ยน จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) อยุธยา, PB Valley Khaoyai Winery และบริษัท วังน้อย เบเวอเรซ จากัด