ครม. อนุมัติปรับเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มวันพักเป็น 10 วัน-ค่าตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาท

วันที่ 17/08/2020แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย moneyandbanking.co.th นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรับมนตรีเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน โดยให้เพิ่มวันพักจากเดิม 5 วัน เป็น 10 วัน และช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากเดิมไม่เกินคนละ 1,000 บาท เป็นคนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 4.87 ล้านคน ลงทะเบียนสำเร็จ 4.62 ล้านคน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 2.4 แสนคน  สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเข้าร่วมโครงการแล้ว 6,943 แห่ง ร้านค้า 6,273 แห่ง ท่องเที่ยว 1,668 แห่ง และผู้ประกอบการ OTOP 1,058 แห่ง ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 63 มีจำนวนสิทธิที่พักเหลือ4,235,394…