NASA จับมือ Nokia เตรียมติดตั้งโครงข่าย 4G LTE แรกบนดวงจันทร์ในปี 2022

วันที่ 23/10/2020แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย Techtalkthai.com NASA ได้ออกมาประกาศถึงความร่วมมือกับ Nokia ในโครงการติดตั้ง 4G LTE Cellular Network บนดวงจันทร์ภายในช่วงปลายปี 2022 ด้วยงบประมาณ 14.1 ล้านเหรียญหรือราวๆ 437.1 ล้านบาท โครงข่ายนี้จะถูกติดตั้งเพื่อให้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในโครงการทางด้านอวกาศที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นั้นสามารถสื่อสารระหว่างกันบนดวงจันทร์ได้ง่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานบนดวงจันทร์ด้วย โดยโครงข่าย 4G LTE นี้มีความสามารถที่เพียงพอสำหรับการรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ใช้วัดค่าจากอุปกรณ์ และยังสามารถรับส่งข้อมูล Biometric, ควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล และใช้สื่อสารผ่านเสียงหรือวิดีโอได้ Nokia Bell Labs ระบุว่าภายในโครงการนี้ทาง Nodkia จะติดตั้งโซลูชัน 4G LTE แบบครบวงจรที่มีขนาดเล็กและถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในอวกาศโดยเฉพาะ โดยได้มีความร่วมมือกับ Intuitive Machines เพื่อผสานระบบเครือข่ายนี้เขากับระบบ Lunar Lander เพื่อนำไปติดตั้งบนดวงจันทร์ ซึ่งระบบเครือข่ายนี้จะมีคุณสมบัติในการทำ Self-Configuration ได้ทำให้ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในกระบวนกการการติดตั้ง และจะกลายเป็นระบบสื่อสารด้วย 4G LTE แรกบนดวงจันทร์ สำหรับส่วนประกอบของระบบโครงข่ายนี้จะประกอบไปด้วย LTE…