5 วิธีรับเงินจากลูกค้าชาวจีนผ่าน WeChat Pay ในประเทศไทย

วันที่ 11/11/2020แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย PNOC Team 5 วิธีรับเงินจากลูกค้าชาวจีนผ่าน WeChat Pay ในประเทศไทย 1. ป้าย QR Code Stand (แบบตั้งโต๊ะ) เป็นการ Print QR Code ของร้านค้าติดตั้งไว้ตามจุดที่ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าชาวจีนสามารถทำการแสกน QR Code จ่ายเงินให้เราได้ โดยที่ร้านค้าจะได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อรายการชำระเงินสำเร็จทุกครั้ง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง พกพาสะดวก 2. NextPOS Mobile Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของร้านค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนสแกน QR Code จ่ายเงินให้กับร้านค้า หรือร้านค้าสามารถสแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือลูกค้าคนจีน เพื่อรับเงินจากลูกค้าคนจีนได้เช่นกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 3. เครื่องชำระเงินเคลื่อนที่ (EDC) เพื่อไว้ใช้สแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าชาวจีน หรือให้ลูกค้าคนจีนนำโทรศัพท์มือถือมาสแกน…